Minőségpolitika    ISO 9001;2001

A Palett-ex Kft. elkötelezte magát, hogy megrendelőinek, ügyfeleinek, vevői körének folyamatosan növekvő minőségi igényeit, technológiailag biztonságosan, a legmegbízhatóbb módon teljesítse.

A minőségi politika érvényesítésében kiemelt szerepe van a vállalat vezetői összetételének. A cég tevékenységi köre, szervezeti felépítése és méretei alapján olyan vállalati felsővezetéssel rendelkezik, amely aktív szerepet vállal és hathatósan közreműködik a minőségbiztosítás területén. Minden egyéb feladatuktól függetlenül, az ügyvezetők kötelessége biztosítani, hogy az MSZ EN ISO 9001:2001 előírásai maradéktalanul érvényesüljenek.

A Palett-ex Kft. felelősséget vállal azon beszállítóiért, akik bekapcsolódnak a megbízók részére nyújtott szolgáltatások teljesítésébe.

A cég minőségi politikája szerint csak olyan beszállítókkal lép kapcsolatba, akik a cég követelményrendszerének, illetve a megbízók által a cég felé tolmácsolt minőségi elvárásoknak megfelelnek. Ennek érdekében a Palett-ex Kft. egyértelműen és tudatosan megfogalmazza a minőségi elvárásait beszállítói felé, szigorú szempontok alapján válogatja meg partnereit és a követelmények teljesítését folyamatosan, dokumentáltan ellenőrzi.

A társaság tevékenysége során szaktudását, technológiai ismereteit és információit is értékesíti, felhasználva hazai és nemzetközi kapcsolatait. A cég munkájában, a szolgáltatás nyújtásában fontos tényező a humán erőforrás, vagyis a munkatársak, vezetők, beosztottak és kisegítők. Éppen ezért a minőségi politika kiemelt eleme a vállalati dolgozók kiválasztása, a munkába lépéskor betanítása, az aktuális napi tájékoztatása és a tervszerű továbbképzése.

A cég által teljesített szolgáltatások minőségéért viselt felelősség a vevőkkel közvetlen vagy közvetett kapcsolatban álló valamennyi munkavállaló egyéni felelősségén alapul.
A munkatársak minőség iránti elkötelezettségéért, a minőségpolitika megvalósításáért és fejlesztéséért a cég vezetősége felelősséget vállal.